GEOCS.JUSTDIED.COM #1 CS PORTAL


ოგესლამებით ძვირფასო მომხმარებლებო! მინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენმა საიტმა შეცვლა დიზაინი და დაემატა მრავალი წვრილმანი თუ მნიშვნელოვანი სიახლე, რათა საიტი გამხდარიყო უფრო კომფორტული და ხელმისაწვდომი. ვებ დიზაინზე იზრუნა ქართულმა ვებ ჯგუფმა MDartstudio(მამუკა დიასამიძე)-მმა. ასევე, უახლოეს მომავალში შემოგთავაზებთ ჩვენს ოფიციალურ სერვერს.მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა იმ მომხაებელს, რომელიც საიტს ეხარება განვითარებასა და წინსვლაში, სიახლეებს ამატებს მასიურად და ამისდა მიუხედავათ მინდა გთხოვთ, საიხლის აღწერის დროს არ გამოიყენოთ დიდი ზომის და სხვა ფერის ფონტი. ყოველივე ამას თუ გაითვალისწინებთ მადლობელი დავრჩებით.
ოველი უაზრო სიახლე იქნება დარედაქტირებული ან წაშლილი ადმინისტრაციის მიერ. ასევე მინდა გავაფრთხილო ყველა ის მომხმარებელი, რომელიც რაიმე გზით ეცდება საიტზე განათავსოს რეკლამა! საიტს ასევე დაემატება რამდენიმე კატეგორია, ფორუმი და უამრავი სიახლე, Сs განვითარების და თქვენი კომფორტისთვის. განახლდა პირადი წერილების გვერდი რითიც თქვენ შეძლებთ ისარგებლოთ და შეძლოთ ერთმანეთის კონტაქტი:გაუზიაროთ აზრები, დაეხმაროთ. ასევე საიტზე ჩატარდება კონკურსები (შეჯიბრებები) სხვადასხვა კატეგორიაში და გამარჯვებული ადამიანი მიიღებს პრიზს.

ვენ ვზრუნავთ ყველანაირად დაგეხმაროთ და კომფორტი შეგიქმნათ.


Admin's AMXComands - 15 აგვისტოში 2021

ბოდიშს გიხდით რომ კომანდების განმარტება რუსულ ენაზეა

amx_kick ник,ID,ip [причина] Кикнуть игрока с сервера
amx_ban <время> <ip,ID,ник> [причина] Забанить игрока на сервере
amx_unban <ip,ID,ник> Разбанить игрока - (Администраторам эта команда на серверах портала Blood Аrena не доступна!)
amx_slay <name or #userid> Убить игрока
amx_slap <name or #userid> [power] Пнуть игрока
amx_leave <tag> [tag] [tag] [tag] Оставить на сервере только игроков с определённым "tag" в имени
amx_pause Поставить/Убрать паузу
amx_who Показать данные об игроках на сервере
amx_cvar <cvar> [value] Изменить или отобразить значения Cvar-ов - (Администраторам эта команда на серверах портала Blood Аrena не доступна!)
amx_map <название карты> Сменить карту
amx_cfg <fliename> Выполнить конфиг - (Администраторам эта команда на серверах портала Blood Аrena не доступна!)
amx_rcon <command line> Выполнить команду в консоле сервера - (Администраторам эта команда на серверах портала Blood Аrena не доступна!)
amx_plugins Список всех загруженных плагинов
amx_modules Список всех загруженных модулей
amx_say <сообщение> Отправить сообщение всем игрокам
amx_chat <сообщение> Отправить сообщение админам
amx_psay <ник,ID> <сообщение> Отправить приватное сообщение
amx_tsay <цвет сообщения> <сообщение> Отправить сообщение всем игрокам (слева жирным)
amx_csay <цвет сообщения> <сообщение> Отправить сообщение всем игрокам (по центру жирным)
amx_help Показывает справку
amx_votemap [название карты] [название карты] [название карты] Начать голосование за смену карты
amx_votekick <ник,ID> Начать голосование на Кик игрока
amx_voteban <ник,ID> Начать голосование на Бан игрока
amx_vote <Вопрос> <варианты ответов> <варианты ответов> Просто так любое голосование (Например:amx_vote CmeHuM??? DA HET)
amx_cancelvote Прервать последнее голосование
amxmodmenu Отображает меню - Советую новичкам которые вообще не знакомы с командами AMX
amx_cvarmenu Отображает меню cvars-ов - (Администраторам эта команда на серверах портала Blood Аrena не доступна!)
amx_mapmenu Отображает меню смены карт
amx_votemapmenu Отображает меню голосований на смену карты
amx_clcmdmenu Отображает меню клиентских команд - (Администраторам эта команда на серверах портала Blood Аrena не доступна!)
amx_restmenu Меню для установки ограничений на использование оружия - (Администраторам эта команда на серверах портала Blood Аrena не доступна!)
amx_teleportmenu Отображает меню телепортаций
amx_pausecfgmenu Постановка и снатие с паузы с использованием меню
amx_pausecfg <command> [name] Список команд для управления паузами
amx_armor <ник> <количество> Дает броню (max. 100) - (Администраторам эта команда на серверах портала Blood Аrena не доступна!)
amx_bury <ник, @КОМАНДА(Т или СТ)> Засовывает игроков в землю (немогут двигаться + все оружие выбрасываеться и в руках только нож)
amx_unbury <ник, @КОМАНДА(Т или СТ)> Вытягивает игроков из земли - (Администраторам эта команда на серверах портала Blood Аrena не доступна!)
amx_disarm <ник, @КОМАНДА(Т или СТ)> Обезвреживание игроков; телепортирует за пределы карты, выкидывает оружие, и телепортирует обратно
amx_fire <ник> Поджигает игрока. У игрока отнимается здоровье. Он также может поджечь других игроков находясь рядом с ними
amx_glow <ник, @КОМАНДА(Т или СТ)> Свечение вокруг игрока указанным цветом. Например amx_glow @CT 100 100 100 тоесть все контры будут светиться указаным цветом в формате RGBA
amx_godmode <ник, @КОМАНДА(Т или СТ)> <0=OFF 1=ON> Игрок - Бог - (Администраторам эта команда на серверах портала Blood Аrena не доступна!)
amx_heal <ник, @КОМАНДА(Т или СТ)> <сколько HP> Добавить здоровья (если прописать 88, а у игрока 100, то у него станет 188. HP не ставиться, а прибавляеться - (Администраторам эта команда на серверах портала Blood Аrena не доступна!)
amx_rocket <ник, @КОМАНДА(Т или СТ)> До старта 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1, СТАРТ! Игрок полетел в воздух, но взорвался - (Администраторам эта команда на серверах портала Blood Аrena не доступна!)
amx_slay2 <ник, @КОМАНДА(Т или СТ)> [1-свечение|2-кровь|3-взрыв] На подобии amx_slay только с эффектом
amx_teleport <ник> [x] [y] [z] Телепрот в точку из памяти или по параметрам x y z
amx_userorigin <ник> Запомнить местонахождение игрока
amx_uberslap <ник> Слепает игрока 100 раз по 1HP.
amx_weapon <ник @КОМАНДА(Т или СТ)> <что дать> Дает оружие. В поле что дать пишем номер относительно меню покупки - (Администраторам эта команда на серверах портала Blood Аrena не доступна!)
amx_givemoney <ник> <количество>Дать денег
amx_takemoney <ник> <сколько> Забрать деньги
amx_gravity <значение> Изменяет параметр sv_gravity. Игрок может узнать гравитацию написав в чате /gravity (команда доступна не везде).
amx_alltalk <1 или 0> Бытро меняет значение sv_alltalk. При значении 1 радио (аудиосвязь через микрофон) работает на 2 команды. ТТ и СТ Могут общяться между собой. 
amx_noclip <ник @КОМАНДА(Т или СТ)> <0=OFF 1=ON> Дает возможность "летать" по карте как в режиме спктейта "Free view".
amx_gag <ник,ID> [время] [a|b] Дать молчанку A - На чат | B - На чат с командой - (Администраторам эта команда на серверах портала Blood Аrena не доступна!)
amx_ungag <ник,ID> Снять молчанку - (Администраторам эта команда на серверах портала Blood Аrena не доступна!
amx_weaponmenu Команда открывает менюшку покупки оружия всем игрокам - (Администраторам эта команда на серверах портала Blood Аrena не доступна!)
amx_curse <ник> Ломает конфиг, очень полезно против динамиков
amx_screen <ник> Кол-во скринов
amx_statscfgmenu Отобразить меню конфигурации статистики
amx_statscfg <command> [parameters] Отображает справку по конфигурации статистики

 

 

 


1
ავტორი: HACKERA | თარიღი: 09.08.2014, 23:34 


yvela kodi ar imushavebs tu serverze sruli amx-ar ayenia an romelime komandi lokalidan dablokilia
+1  
1
Nick*:
Email*:
ყველა ემოჯი:
უსაფრთხოების კოდი*